Client Image

Преподаватель:Dimitar

Здравейте приятели, за мен езиците са едновременно професия, хоби и страст! Владея френски, немски, английски и испански, ползвам руски, чешки и гръцки. Преподавам френски език в Кабината, като съчетавам традиционна методика с оригинални упражнения. Наблягам много на психологическите трудности и мотивация при изучаването на езика, чието значение понякога се подценява, както и на формирането на проактивно отношение към него. Надявам се да бъда полезен на всички, които искат да овладеят езика на Юго и Екзюпери:-)

Отзывы студентов

О занятиях в виртуальных классах

  • 15:30 - 16:30
  • Today
  • Начнется через 7 ч. и 48 мин.
Разговорен урок - Ниво 4 (A2-2) Ниво 5 (B1-1) Ниво 6 (B1-2)
Client ImageDimitar
  • 19:30 - 22:00
  • Today
  • Начнется через 11 ч. и 48 мин.
Напреднали Entrée en poésie. Граматика: Относителни местоимения. Речник: Предмети от всекидневието. (Lecon 47); Révision. Преговорен урок. (Lecon 48) Ниво 6 (B1-2)
Client ImageDimitar

Попробовать БЕСПЛАТНО