Client Image

Преподаватель:Даниела

Имам повече от 20 години опит като учител по английски език. Моята главна задача като преподавател се състои в това да създам в часовете си приятелска и спокойна атмосфера, която да предразположи учениците да работят и да се изявяват според възможностите си без да се страхуват от критики, подигравки и унижения. Веднъж спечелила доверието на своите ученици, за мен е много по-лесно да ги убедя в това колко е важно да полагат усилия и да изучават английски език, за да могат спокойно да го използват като средство за комуникация в ежедневието си, а в бъдеще и като работен език, владеенето на който би им осигурило по-широки професионални и житейски хоризонти.

Отзывы студентов

О занятиях в виртуальных классах

Попробовать БЕСПЛАТНО