Client Image

Prof:Mr Nedkov

Специалист по английска филология и учител по английски език и литература. Стаж по специалността - 26 години. Сертифициран изпитващ за езиковите сертификати на Кеймбридж - FCE и CAE. Работил съм с разнообразни възрастови групи, и с деца и с възрастни. Подготвил съм десетки ученици за ДЗИ по английски език и за международно признатите изпити за владеене на английски език на Кеймбридж.

De nos élèves

Opinios des élèves des salles de classe virtuelles

  • 19:00 - 20:30
  • Today
  • Commence dans 10 heures et 36 minutes
Напреднали Unit 157 - Disagreeing.Speaking Topic - Movies, Unit 158 - Make or Do, Unit 159 - Normal (Base) and Extreme (Strong) Adjectives Ниво 5 (B1-1) LEVEL 5 (B1-1)
Client ImageMr Nedkov

ESSAYEZ GRATUITEMENT