Client Image

Prof:Dimitar

Здравейте приятели, за мен езиците са едновременно професия, хоби и страст! Владея френски, немски, английски и испански, ползвам руски, чешки и гръцки. Преподавам френски език в Кабината, като съчетавам традиционна методика с оригинални упражнения. Наблягам много на психологическите трудности и мотивация при изучаването на езика, чието значение понякога се подценява, както и на формирането на проактивно отношение към него. Надявам се да бъда полезен на всички, които искат да овладеят езика на Юго и Екзюпери:-)

De nos élèves

Opinios des élèves des salles de classe virtuelles

  • 19:00 - 20:30
  • Today
  • Commence dans 10 heures et 36 minutes
Начинаещи Le week-end de la famille Delvaux. Граматика: Въпроси. Речник: Ориентиране.(Lecon 7) Ниво 1 (A1-1)
Client ImageDimitar
  • 20:30 - 21:30
  • Today
  • Commence dans 12 heures et 6 minutes
Разговорен урок Ниво 4 (A2-2) Ниво 5 (B1-1) Ниво 6 (B1-2)
Client ImageDimitar

ESSAYEZ GRATUITEMENT