Client Image

Profesor:Snezhana

Преподавам немски език за възрастни, ниво А1, А2, В1, В2. Работя с възрастни, но също и с ученици от 5 до 12 клас. Използвам различни материали, в уроците ползвам и аудио. Подготвям и курсисти, които желаят да работят индивидуално.

De nosotros a los estudiantes

Opiniones de nuestros estudiantes del aula

  • 19:00 - 20:30
  • Today
  • Comienza después de 15 horas y 10 minutos
Напреднали - ниво 7.1 Infinitivkonstruktionen. Grammatik: Infinitivkonstruktionen; Infinitiv mit und ohne „zu“; Leseverstehen: Baron Munhause (Lektion 1) Ниво 7 (B2)
Client ImageSnezhana
  • 20:40 - 22:10
  • Today
  • Comienza después de 16 horas y 50 minutos
Konversationskurs Ниво 4 (А2-2) Ниво 5 (B1-1)
Client ImageSnezhana

PRUÉBEN GRATIS