Client Image

Profesor:Snezhana

Преподавам немски език за възрастни, ниво А1, А2, В1, В2. Работя с възрастни, но също и с ученици от 5 до 12 клас. Използвам различни материали, в уроците ползвам и аудио. Подготвям и курсисти, които желаят да работят индивидуално.

De nosotros a los estudiantes

Opiniones de nuestros estudiantes del aula

  • 16:00 - 17:30
  • Today
  • Comienza después de 8 horas y 37 minutos
А2 Deutsch als Fremdsprache Begegnungen Kurs - und Arbeitsbuch Heute räumen wir auf. 1. Wechselpräpositionen; 2. Wiederholung - Personalpronomen; 3. Wiederholung - Die Fälle; (Lektion 14) Ниво 3 (А2-1) Ниво 4 (А2-2)
Client ImageSnezhana
  • 17:40 - 19:10
  • Today
  • Comienza después de 10 horas y 17 minutos
B2 - 2 Deutsch als Fremdsprache Begegnungen Kurs - und Arbeitsbuch Konjunktiv mit Modalverben. Gramatik: Konjunktiv mit Modalverben; Passiv mit Modalverb; Leseverstehen: Das deutsche Bildungssystem (Lektion 7) Ниво 7 (B2)
Client ImageSnezhana

PRUÉBEN GRATIS