Client Image

Teacher:Mr Nedkov

Специалист по английска филология и учител по английски език и литература. Стаж по специалността - 26 години. Сертифициран изпитващ за езиковите сертификати на Кеймбридж - FCE и CAE. Работил съм с разнообразни възрастови групи, и с деца и с възрастни. Подготвил съм десетки ученици за ДЗИ по английски език и за международно признатите изпити за владеене на английски език на Кеймбридж.

Student reviews

Opinions from the virtual classrooms

  • 19:00 - 20:30
  • Today
  • Starts in 13 hours and 48 minutes
Начинаещи Unit 91 - Reflexive Pronouns; Unit 92 - -ed and -ing Adjectives; Unit 93 - Verb Patterns; Unit 94 - Past Perfect Tense; Unit 95 - Past Tenses; Ниво 3 (А2-1)
Client ImageMr Nedkov

Try free for 2 days