Client Image

Teacher: Mihaela

Учителят е този, който те хваща за ръка, отваря ума и докосва сърцето ти – всеки път се радвам искрено, когато видя, че съм успяла да бъда такава за някого! Ще се радвам да прекараме приятни и ползотворни часове заедно : )

Student reviews

Opinions from the virtual classrooms

Try free for 2 days