Client Image

Teacher:Petya

Имам богат преподавателски опит за работа с деца и възрастни в областта на чуждоезиковото обучение по френски език. Използвам богат набор от образователни програми в обучението на различни възрастови групи. Подготвям и провеждам индивидуални и групови уроци по френски език. Отлични умения за контакт с деца, придобити чрез опит в педагогическата ми работа, умея да общувам с родители, провеждане на редовни консултативни срещи, даване на изчерпателна обратна връзка.

Student reviews

Opinions from the virtual classrooms

  • 12:00 - 13:30
  • Today
  • Starts in 2 hours and 8 minutes
Практически урок Ниво 2 (A1-2) Ниво 1 (A1-1)
Client ImagePetya

Try free for 2 days