Client Image

Teacher:Dimitar

Здравейте приятели, за мен езиците са едновременно професия, хоби и страст! Владея френски, немски, английски и испански, ползвам руски, чешки и гръцки. Преподавам френски език в Кабината, като съчетавам традиционна методика с оригинални упражнения. Наблягам много на психологическите трудности и мотивация при изучаването на езика, чието значение понякога се подценява, както и на формирането на проактивно отношение към него. Надявам се да бъда полезен на всички, които искат да овладеят езика на Юго и Екзюпери:-)

Student reviews

Opinions from the virtual classrooms

  • 18:30 - 20:00
  • Today
  • Starts in 10 hours and 27 minutes
Начинаещи Vive la liberté. Граматика: Образуване на женски род на съществителните. Речник: Свободно време. (Lecon 11); Révision. Преговорен урок. (Lecon 12) Ниво 2 (A1-2)
Client ImageDimitar
  • 20:00 - 21:30
  • Today
  • Starts in 11 hours and 57 minutes
Разговорен урок - Ниво 1 (A1-1) Ниво 2 (A1-2) Ниво 3 (A2-1)
Client ImageDimitar

Try free for 2 days