Client Image

Teacher: Dimitar

За мен преподаването на езици е голямо удоволствие и го работя с искрено желание, като наблягам особено много на нагласата, мотивацията и развиването на активно отношение към езика при учениците ми. Съчетавам традиционна методика по различни учебни системи с оригинални, разработени от мен упражнения, с цел по-лесно запомняне. Надявам се да прекараме прекрасни часове заедно :-)

Student reviews

Opinions from the virtual classrooms

  • 19:30 - 21:00
  • Today
  • Live Now
Напреднали La publicité et nos rêves. Граматика: Сравнителна степен. Прилагателно име. Речник: Мечти. (Lecon 29); La France et le monde. Граматика: Le Subjonctif /Подчинително наклонение/. Речник: Европа без граници. (Lecon 30) Ниво 4 (A2-2)
Client Image Dimitar

Try free for 2 days